Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. – TOEPASSINGEN

Anna’s Hair Extensions = hierna te noemen “verkoper” en de klant = hierna te noemen “koper”.
1.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen door “verkoper” ten alle tijden zonder enigerlei vooraankondiging plaats vinden.
1.2 De algemene voorwaarden zijn op alle leveringen van “verkoper” van toepassing.
1.3 Het tot stand komen van een bestelling houdt in dat de “koper” de toepassing van de op dat moment geldende voorwaarden aanvaardt.
1.4 Pas na schriftelijke goedkeuring door verkoper kan worden afgeweken van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2. – PRIJZEN

2.1 “Verkoper” behoudt zich het recht voor om de prijzen van (alle) producten tussendoor te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen.
2.2 Prijzen zullen gewijzigd worden aan de hand van dalende en of stijgende dollarkoersen en grondstofprijzen, alsmede vervoerskosten van fabricage tot ontvanger.
3.1 Alle vermelde prijzen voor producten en diensten zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 3. – BETALING

3.1 Betaling aan “verkoper” dient per “tikkie” of “pin” direct na de behandeling plaats te vinden.
3.2 Aanbetalingen welke afgerekend zijn voor de reservering voor een plaats in onze agenda worden niet teruggestort “onder geen enkele uitzondering”.
3.3 Reserveringen voor een hairextensions verlenging afspraak worden alleen gemaakt wanneer er een aanbetaling van € 100,- is ontvangen, bij het niet nakomen van een gemaakte afspraak wordt er 50% van de behandeling waarvoor er gereserveerd is in rekening gebracht.
3.4 Afspraken dienen minimaal 48 uur voor aanvang verplaatst te worden, zo niet zijn wij genoodzaakt 50% van de behandeling waarvoor er is gereserveerd in rekening te brengen “ongeacht de reden van afzegging”.
3.5 Anna’s Hair Extensions “verkoper” heeft een zeer druk en strak schema, wanneer u later dan 20 minuten op de afspraak verschijnt dan dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden en wordt de aanbetaling in rekening gebracht.

ARTIKEL 4. –VERZORGING

4.1 De hairextensions dienen verzorgd te worden met de aanbevolen producten van “verkoper” anders kan de kwaliteit van het haar niet gegarandeerd worden.
4.2 “Verkoper” is niet aansprakelijk voor verkleuring van de hairextensions, mits de verzorgingsadvies niet wordt gehandhaafd is “verkoper” ook niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar / hairextensions.
4.3 Indien u een klacht heeft dient u ten alle tijde direct contact op te nemen met “verkoper”, hierbij zal “verkoper” proberen  de eventuele schade aan uw eigen haar en de hairextensions te beperken.
4.4 Indien u zelf uw hairextensions verwijderd of door een derde partij is “verkoper” niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar / hairextensions, indien een derde uw hairextensions heeft behandeld dan is “verkoper” niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw haar / hairextensions.
4.5 Anna’s Hair Extensions heeft een hele drukke en strakke schema, wanneer u later dan 20 minuten op de afspraak verschijnt dan dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden en wordt de aanbetaling belast door verkoper.

ARTIKEL 5. –AANSPRAKELIJKHEID

5.1 “Verkoper” is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door medicijngebruik, zwangerschap, operatieve ingreep, stress, verstoorde hormonen, allergische reacties of andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de hairextensions.
5.2 Op alle door de “verkoper” gesloten overeenkomsten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing, bij geschillen is de rechter van de woonplaats Zaanstad van onze vestiging, of ter onze keus bevoegd.

Maak afspraak